TNR-M

De finns en metod som kallas TNR-M (Trap Neuter Return Manage = Fånga, Kastrera, Återvända, Sköta). TNR-M går ut på att man fångar in alla förvildade katter i en kattkoloni, ger dem hälsokontroll, kastrerar och vaccinerar, id-märker, ohyrebefriar dem och sedan låter dem komma tillbaka till sitt revir. Kattkolonin kontrolleras sedan av människor som matar, bygger vinterskydd och ser till katterna.

Det är viktigt att katterna får mat, tillsyn och ett varmt ställe att söka skydd på. Det behövs därför ansvarsfulla människor som matar och ser till katterna så att de får veterinärvård vid skada m.m. Nya katter som tillkommer ska också kastreras så snart som möjligt för att förhindra sjukdomar, oro och reproduktion i kolonin. En tam katt som dyker upp i en koloni ska inte återutsättas utan tas om hand för normal omplacering.

FFK verkar för att informera om kastrering, öronmärkning och omplacering som ett bättre och mer etiskt alternativ än att avliva katterna, vilket alltför ofta är myndigheters och privatpersoners huvudsakliga metod för att lösa problemet.

Du kan alltid kontakta oss om du behöver råd eller hjälp med hemlösa eller förvildade katter.