Om du hittar en katt

Många hemlösa:

Endast i Malmö finns det uppskattningsvis 8000 hemlösa katter. Om du hittar en hemlös katt finns det vissa saker som du kan göra för att hjälpa katten att hitta tillbaka till sitt ursprungliga eller ett nytt hem. Att katten har halsband innebär inte alltid att den har ett hem. Det är tyvärr inte ovanligt att människor överger sin katt med halsband på när de åker på semester, flyttar eller inte längre vill ha katten kvar. Om det dyker upp en katt i ditt område som du inte känner igen finns all anledning att ta in den. Det finns egentligen bara ett par skäl till att INTE ta in en katt för att uppsöka ägaren och det är om du redan vet vem katten eller ägaren är och att katten inte far illa av att du tar in den. I alla andra fall bör man ta in katten. FFK har flera gånger tagit hand om katter som har ägare och inte varit försvunna utan bara kommit i vår väg. Vi har ibland även hunnit öronmärka och kastrera katten innan ägaren hittats. De flesta människor blir glada och tacksamma över att det finns folk som bryr sig om deras katt.

Kontrollera ägarskapet:

Har katten inget telefonnummer på halsbandet eller inget halsband alls ska du titta efter öronmärkning. Märkningen är en nummer- och bokstavskombination på insidan av kattens ena öra. Du kan ringa till polisen eller söka på öronmärkningens nummer i Svenska Kennelklubbens databas DJUR-ID samt i Sveriges kattklubbars riksförbunds databas SVERAK där du får fram ägarens namn, adress och telefonnummer. Försök att nå ägaren. Observera att det alltså finns två ID-register i Sverige och att polis och veterinärer ibland missar att titta i båda registerna, säkrast är därför att du gör detta själv.

Tyvärr kan numret vara svårt att tyda på många katter. Är någon siffra otydlig så kan du ersätta den med * som gör att du får fram alla katter med en passande kombination. Då kan du jämföra kattens färg och kön med beskrivningen och på det viset hitta ägaren.

Det kan även hända att ägaren har glömt att registrera sig på kattens nummer. Då kan du söka på närmsta tal i talföljden och ringa ägaren till det numret och fråga hos vilken veterinär hon/han öronmärkte sin katt. Veterinären får nämligen nummer i talföljd och kan då i sin journal se vem ägaren är till det nummer du sökt.

Kontrollera om katten är chipmärkt. Chipet sätts i nacken på katten och kan bara läsas av med chipläsare. Chipet kan dock med tiden flytta på sig och därför måste man låta chipläsaren ”svepa” över hela katten när man läser av. Om katten har ett chip så visar chipläsarens display en lång rad siffror. Dessa siffror är motsvarigheten till den tatuerade öronmärkningen, men betydligt kortare. Chipläsare kan du låna av polisen eller FFK, du kan också åka till en veterinär och låta dem läsa av chipet.

Nuförtiden finns det katter som är både öron- och chipmärkta. Är öronmärkningen otydlig är det därför alltid bra att kontrollera om katten har ett chip.

Anmäl därefter katten som upphittad till polisen. Lämna aldrig ifrån dig katten, även om polisen säger att de kan ta emot den. Katten blir avlivad efter fem dagar och polisen har varken tid eller kompetens nog att ta hand om upphittade katter. Däremot är de duktiga på att sköta anmälningar om upphittade/försvunna katter, så det kan vi låta dem göra. En ansvarsfull ägare som vill ha tillbaka sin katt anmäler katten som försvunnen hos polisen. Är katten inte anmäld försvunnen så kan man sätta upp lappar i området. Har ingen ägare hört av sig till polisen inom fem dagar så tillfaller ägarskapet dig och du kan placera om katten till ett bra hem eller behålla den. Detta innebär t.ex. att du ganska snabbt kan kastrera och öronmärka katten.

Ta in katten:

FFK och andra ideella föreningar som arbetar med hemlösa katter har oftast ont om stödhem men den tama hemlösa katten måste få komma in för att klara sig. Den är mer utsatt eftersom den troligen inte är bekväm i omgivningarna och är på annan katts revir. Om det inte finns lediga stödhem just nu, försök istället att ta in katten hos dig. Är du allergisk så kanske du har ett ledigt rum eller en kompis som kan ta emot katten tills ett stödhem eller permanent hem hittats. Hittar du en tillfällig lösning så räddar du kattens liv eftersom katten går ett plågsamt öde till mötes som hemlös.

Kastrera och medicinera:

Om det behövs kan man enkelt själv behandla katten mot mask, loppor, löss och fästingar med receptfri medicin på apoteket. Det är bra om man så snart som möjligt åker till veterinären och får katten vaccinerad, ID-märkt, kastrerad och undersökt. Har man egna katter hemma är det viktigt att de egna katterna är vaccinerade mot kattsnuva och kattpest innan man tar in en ny katt. Har du inte hunnit vaccinera dem så håll de egna katterna åtskilda från den hemlösa katten tills du fått dem vaccinerade. Vill du behålla katten så måste du återanmäla till polisen.

Ta katten till en veterinär så snart som möjligt. Kastrera, ID-märk och vaccinera. Ju förr dess bättre. Inte många står ut med att ha en okastrerad hankatt hemma i väntan på att ägaren ska dyka upp eller att man ska hitta ett nytt hem till katten.

Katt med ungar:

Är det en honkatt du har hittat så ska du se efter om hennes bröst är uppsvällda och om bröstvårtorna är kala runtomkring, för då har hon troligen ungar någonstans. Försök i så fall att hitta ungarna. Kattungarna är väldigt beroende av sin mamma både för mat och skydd mot omgivningen. Kattungar under 6 veckor behöver mjölkersättning om de inte har någon mamma. Mjölkersättning till kattungar köper man på apoteket. Kattungarna ska egentligen inte lämna sin mamma förrän tidigast vid 12 veckors ålder. Hittar man en övergiven kattunge så är den i extremt stort behov av att få komma in i värmen, få rätt näring och hjälp. Mata aldrig med vanlig mjölk. Djurungar är precis som människoungar, de behöver få ett starkt immunförsvar i tidig ålder, därför är det viktigt med rätt föda.

Annonsera:

När detta är gjort kan du annonsera katten på till exempel Blocket. Det ska vara en fin bild och bra text. Var noga med att kontrollera personerna som anmäler sig, t.ex. genom att hälsa på dem. Håll kontakt med dem för att säkerställa att det går bra för katten.

Mata ute:

FFK uppmanar till att mata hemlösa katter som lever ute. Börjar du mata en katt ute så är det viktigt att du också börjar planera för kastrering och öronmärkning av katten. Är katten förvildad ska du troligtvis fortsätta att mata den ute även efter kastrering. I så fall bör du hålla den inne ett tag efter utförd kastrering innan den sätts ut igen. Har du väl börjat mata en katt får du inte sluta förrän katten placerats om och du sett till att ingen annan katt äter på matstället. Många katter som äter på matställen kan bli innekatter och då får man se till att söka hem till katten under tiden som man sköter den ute. Matstället ska vara snyggt, regnskyddat och oåtkomligt för igelkottar. När det börjar bli kallt kan man sätta ut ett vinterbo till katten i form av en plastomsluten frigolitlåda, fylld med filtar eller halm, ställd på en lastpall.

För mer ingående råd och hjälp med material, annonsering m.m. kan du kontakta FFK eller någon av de andra kattföreningarna.