Om oss

Föreningen Förvildade Katter (FFK) grundades i november 2007 och är en ideell förening. Föreningens försöker höja kattens status, bland annat genom adoptionsavgifter och spridning av information.

FFK arbetar även med informationsspridning och rådgivning i syfte att hjälpa folk som har hittat katter så att de själva kan vara delaktiga i katthjälpen i så stor utsträckning det är möjligt. Vi lånar ut fällor och klämburar och lär ut hur dessa fungerar.

FFK består av en styrelse och medlemmar som är aktiva eller passiva. Vår praktiska verksamhet med katterna innebär hjälp åt hemlösa tama och förvildade katter. Detta sker på olika sätt med t ex matning för utelevande katter, infångning och omplacering av katter till permanenta nya kattvänliga hem. Katterna blir veterinärundersökta, kastrerade, öronmärkta och vaccinerade. Vi annonserar på vår hemsida, Blocket och Facebook.