Om oss

Föreningen Förvildade Katter (FFK) grundades i november 2007 och är en ideell förening. Föreningens mål är bl a att katten ska ha samma status som övriga tamdjur dvs en ägare, ett hem, tillsyn och trygghet och bra föda. En katt är en individ och precis som vi människor kan den känna sorg och glädje, smärta och otrygghet och har rätt till ett tryggt, ordnat och lyckligt liv.

FFKs grundidé är att göra något åt kattproblemet genom att bilda lokalgrupper som var och en arbetar med sitt eget område. Allteftersom man blir klar med ett område startar man en grupp i ett nytt område. På så sätt bevakar man större och större delar av staden/landet/byn som man utgår ifrån. FFK verkar mest i Malmö med omnejd och Teckomatorp med omnejd. Vi söker permanenthem och stödhem inom Skånes gränser. Vi tycker att det är viktigt att finnas till hands och vill kunna se till att katterna transporteras säkert och inte alltför långt.

FFK arbetar med informationsspridning i förebyggande syfte. FFK består av en styrelse, ett antal lokalgrupper och medlemmar som är både aktiva och passiva. Vår praktiska verksamhet med katterna innebär hjälp åt hemlösa tama och förvildade katter. Detta sker på olika sätt med t ex matning för utelevande katter, infångning och omplacering av katter till permanenta nya kattvänliga hem. Katterna blir veterinärundersökta, kastrerade, öronmärkta och vaccinerade. Vi annonserar på
Facebook, Blocket och på våra informationsbord.

Comments are closed.