Styrelse

Ordförande:
Elise Loman, Bjärnum

Ledamot:
Mats Loman, Bjärnum

Ledamot:
Nicklas Jönsson, Malmö

Suppleant:
Lillemor Olsson, Staffanstorp

Adjungerad till styrelsen och vald till kassör:
Ylva Olsson, Södra Sandby

Styrelsen för Föreningen Förvildade Katter blev senast vald på årsmötet 2020