Historia

FFK bildades av fyra personer som hållit på med katträddning i varierande grad. Formellt bildades FFK 17 november 2007, men 2008 på våren kom föreningsarbetet i gång på allvar. Från början försökte man att kalla områdesverksamhet för kampanjer och lokalgruppen FFK Möllevången bildades. På hösten 2008 bildades den andra lokalgruppen FFK Lorensborg.

Ett år senare var det dags för FFK Teckomatorp att bildas och därefter har ett antal lokalgrupper bildats och upphört. På ett extra årsmöte 2017 beslutades att inte längre arbeta med metoden, eftersom den orsakat mycket problem under flera år. Den enda lokalgruppen som då formellt fanns kvar var FFK Möllevången. Istället strävar nu FFK efter att de aktiva arbetar med alla ärenden tillsammans.

Lyssna nedan på en intervju med FFKs ordförande från 2017 för en liten inblick i föreningens verksamhet och historia.

http://www.neutralmedia.se/2018/01/21/elise-rydahl-foreningen-forvildade-katter