Nätning av balkong, uteplats, trädgård

Nätning av balkong:

Det finns lagkrav på att näta in balkonger om man har katt. Lagen nämner ett visst antal höjdmeter för krav på nätning. Det handlar inte bara om att katten kan få skador utan också att den kan hamna på okänd mark vilket är en skrämmande upplevelse, särskilt i kombination med skada. Det är inte lätt att fånga en sådan katt igen. Vi uppmanar alla att för kattens skull näta sin balkong och förhindra de hemska skador katten kan få. Många djuraffärer tillhandahåller ett speciellt slags nät som är extra mjukt. Hur du sätter upp det beror på balkongens utformning, men det måste förankras rätt och utan minsta kryphål. Katter är otroligt listiga och företagsamma när de vill ta sig någonstans. Lämna aldrig katten utan uppsikt på den nätade balkongen några längre stunder. Allt kan hända.

Har man en balkong med tak ovanför brukar man kunna fästa nätet i takets hörn. Du kan näta med stelt nät (hönsnät) t.ex. om du nätar hela vägen. Om du bara nätar en bit upp från balkongen måste nätet vara sladdrigt så att katten inte vill klättra i det, då lämpar sig hjortnät väl. För att fästa hjortnät räcker det att använda smala pinnar, för hönsnät lämpar sig fastborrade reglar bättre. Hjortnät och pinnar finns att köpa på Granngården och övrigt material finns på byggmarknader.

Nätning av uteplats:

Nätning av uteplats görs på samma sätt som med balkong, men det går åt mer material. Det hela beror på vad du har att fästa i. Kan du borra fast i något som redan finns eller måste du sätta upp reglar? Förutom ingången till huset måste du kanske också ha en öppning från uteplatsen. I så fall måste då tillverka en dörram vilket görs lätt med t.ex. reglar, spikplåt, gångjärn och hönsnät.

Nätning av trädgård:

Trädgårdsinhägnad för din katt och dig själv! Vill du låta katten gå ut i trädgården utan att försvinna iväg? Då är det möjligt att hägna in trädgården på olika sätt. Det behöver inte bli så dyrt men gör stor skillnad för kattens välbefinnande.

I exemplet nedan har inhägnaden byggts med smala stolpar (4×4 cm) och passande jordankare. Katten klättrar inte i de smala stolparna. Stolphöjden bör vara minst 150 cm. Mellan stolparna fästs ett så kallat fårstängsel med långsmala rutor. Även hjortstängsel går bra. Stolparna ska inte stå för nära varandra eftersom stängslet ska ”svaja” lite för att verka instabilt, cirka 2-3 meter emellan. Visserligen klättrar katter normalt inte i denna typ av stängsel eftersom det är för glest mellan rutorna och för smal tråd, men svajningen gör det ännu mer oattraktivt för dem att försöka ta sig upp.

Tradgardsinhagnad 1

Man kan låta stolphöjden vara högre och placera överliggare mellan stolparna om man vill låta växter klänga. Gunnebostängsel och hönsnätsvarianter klättrar katter med lätthet i och därför är dessa inte att rekommendera. Inhägnaden på bilderna är ”innanför” trädgårdsgränsen på grund av några stora träd som katten annars lätt skulle kunna använda för att komma ut ur trädgården (se bild). Har man grannar nära inpå sig kan man prata med dem och komma överens om att få lov att fästa inhägnaden i deras staket/garage eller liknande. Med träd, buskar och blommor i trädgården syns nästan inte inhägnaden över huvud taget.

Tradgardsinhagnad 3

Tradgardsinhagnad 2

Man kan också ansluta inhägnaden till vindskydd med smala vertikala ribbor som katten inte kan ta sig uppför. Horisontella ribbor och plankliknande vindskydd ”springer” katten upp för och hoppar över. Vissa typer av vindskydd är ganska lätt att såga isär, stadga upp med reglar och göra lämplig ”dörr” i.

Lycka till!