Tämjning

En skygg och/eller förvildad katt som ska socialiseras måste studeras noggrant. Miljön som katten befinner sig i ska vara lugn och trygg. Småbarn, hundar, andra katter, dunkande musik m.m. kan verka negativt på kattens förmåga att utveckla sig.

Gå långsamt fram och lär katten att lita på dig genom att vara tillsammans med den, exempelvis genom att sitta i samma rum och läsa, äta, sova eller någon annan ljudlös aktivitet. Klappa katten med ”förlängd hand” såsom ryggkliare eller elementpensel och försök på så sätt att få katten att spinna.

Ta reda på vad katten tycker är riktigt gott och ge den maten samma tid varje dag. Börja med att sitta nära när katten äter, flytta dig närmare och närmare och försök till slut att ge katten mat ur handen.

Lek med katten. Snöre eller laserpekare får katten att komma nära dig. På så sätt kan katten vänja sig vid att du inte är farlig.

Använd en annan katt som bro mellan dig och katten. En tamkatt kan ibland vara omtyckt av den rädda katten. Klappar man den tama katten så kan det locka till sig den skygga att komma fram och stryka sig mot den tama. Om man då når den skygga med sin hand så kan man sakta men säkert börja klappa den med.

Målmedveten och daglig tämjning brukar ge snabba och goda resultat. En avgörande faktor är hur ofta katten träffar dig, ser dig och hör din röst i en lugn miljö.

Du kan alltid kontakta oss om du behöver rådgivning vid tämjning av katter.