Om oss

Föreningen Förvildade Katter (FFK) grundades i november 2007 och är en ideell
förening. Föreningens mål är bl a att katten ska ha samma status som övriga
tamdjur dvs en ägare, ett hem, tillsyn och trygghet och bra föda. En katt är en
individ och precis som vi människor kan den känna sorg och glädje, smärta och
otrygghet och har rätt till ett tryggt, ordnat och lyckligt liv.
FFKs grundidé är att göra något åt kattproblemet genom att bilda lokalgrupper som
var och en arbetar med sitt eget område. Allteftersom man blir klar med ett område
startar man en grupp i ett nytt område. På så sätt bevakar man större och större
delar av staden/landet/byn som man utgår ifrån.
FFK verkar mest i Malmö med omnejd och Teckomatorp med omnejd. Vi söker
permanenthem och stödhem inom Skånes gränser. Vi tycker att det är viktigt att
finnas till hands och vill kunna se till att katterna transporteras säkert och inte alltför
långt.
FFK arbetar med informationsspridning i förebyggande syfte.
FFK består av en styrelse, ett antal lokalgrupper och medlemmar som är både aktiva och passiva.
Vår praktiska verksamhet med katterna innebär hjälp åt hemlösa tama och förvildade
katter. Detta sker på olika sätt med t ex matning för utelevande katter, infångning
och omplacering av katter till permanenta nya kattvänliga hem. Katterna blir
veterinärundersökta, kastrerade, öronmärkta och vaccinerade. Vi annonserar på
Facebook, Blocket och på våra informationsbord.

Comments are closed.