Tämjning

En skygg och/eller förvildade katt som ska socialiseras måste studeras noggrant. Miljön ska vara lugn och trygg för katten.

Småbarn, hundar, andra katter, dunkande musik m.m. kan verka negativt på kattens förmåga att utveckla sig.

Gå långsamt fram och lär katten att lita på dig genom att vara tillsammans med katten genom att sitta i samma rum och läsa, äta, sova eller annan ljudlös aktivitet.

Klappa katten med ”förlängd hand” såsom ryggkliare eller elementpensel, försök få katten att spinna genom detta.

Ta reda på vad katten tycker är riktigt gott och ge den maten på samma tid varje dag. Börja med att sitta nära när katten äter, flytta dig närmare och närmare och försök att ge katten mat ur handen.

Lek med katten. Snöre eller laserpekare får katten att komma nära dig. På så sätt kan katten vänja sig vid att du inte är farlig.

Använd en annan katt som bro mellan dig och katten. En tamkatt kan ibland vara omtyckt av den rädda katten och klappar man då den tama katten så kan den locka till sig den skygga som stryker sig mot den tama så att man når den skygga med handen och kan börja klappa lite.

Målmedveten tämjning varje dag brukar ge snabbt och bra resultat. En avgörande faktor är hur ofta katten träffar dig, ser dig och hör din röst i en lugn miljö.

Comments are closed.