Om du hittar en katt

Många hemlösa
Endast i Malmö finns kanske 8000 hemlösa katter. Om du hittar en hemlös katt finns det vissa saker som du kan göra för att hjälpa katten att hitta tillbaka till sitt ursprungliga hem, eller att hitta ett nytt hem. Att katten har halsband innebär inte alltid att den har ett hem. Det är tyvärr inte ovanligt att människor överger sin katt med halsband på när de åker på semester, flyttar eller inte vill ha katten längre. Om det dyker upp en katt i ditt område som du inte känner igen finns all anledning att ta in katten. Det finns egentligen bara ett par skäl till att INTE ta in en katt och söka ägare och det är om du redan vet vem katten och ägaren är och att katten inte far illa. I alla andra fall bör man ta in katten. FFK har flera gånger tagit hand om katter som har ägare och inte varit försvunna utan bara kommit i vår väg. Vi har ibland även hunnit öronmärka och kastrera katten innan ägaren hittades. De flesta människor blir glada och tacksamma över att det finns folk som bryr sig om deras katt.

Kontrollera ägarskap
Har katten inget telefonnummer på halsbandet eller inget halsband alls så titta efter öronmärkning. Det är en nummer/bokstav-kombination i kattens öra. Du kan ringa till polisen eller gå in på Svenska Kennelklubbens djur-ID och Sverak och ange numret och få ägarens namn, adress och telefonnummer. Försök att nå ägaren. Obs att polis och veterinär ibland missar att titta på Sveraks register, som ursprungligen vad ett raskattsregister, så säkrast är att du gör detta själv på nätet.
Tyvärr kan numret vara svårt att tyda på många katter. Är någon siffra otydlig så kan du söka med * istället för den otydliga siffran i kennelklubbens register, då får du upp alla nummer med denna kombination och kan jämföra kattens färg och kön med beskrivningen och på det viset hitta ägaren.
Det kan även hända att ägaren har glömt att registrera sig på kattens nummer. Då kan du söka på närmsta tal i talföljden och ringa till ägaren till det numret och fråga hos vilken veterinär hon/han öronmärkte sin katt. Veterinären får nämligen nummer i talföljd och då kan veterinären hitta vem som fick det nummer du söker på i sin journal och hitta ägaren.
Kontrollera om katten är chipmärkt. Chipet sätts i nacken på katten och kan bara läsas av med chipläsare. Chipet kan dock flytta sig runt i katten och därför måste man låta chipläsaren ”svepa” över hela katten när man läser av. Om katten har ett chip så visar chipläsarens display en lång rad siffror. Dessa siffror är motsvarigheten till det tatuerade, men betydligt kortare, öronmärkningen. Chipläsare kan du låna av polisen eller FFK. Du kan också åka till en veterinär och låta dem läsa av chipet. Nuförtiden finns det katter som är BÅDE öronmärkta och chipmärkta och därför är det alltid bra att kontrollera om katten har chip, speciellt om öronmärkningen är otydlig.
Anmäl katten som upphittad till polisen.
OBS! Lämna aldrig ifrån dig en katt till polisen! Även om polisen säger att de kan ta emot den. Katten blir avlivad efter fem dagar och polisen har varken tid eller kompetens nog att ta hand om upphittade katter. Däremot är de duktiga på att sköta anmälningar om upphittade/försvunna katter så det ska vi låta dem göra. En ansvarsfull ägare som vill ha tillbaka sin katt anmäler katten försvunnen till polisen. Är katten inte anmäld försvunnen så kan man sätta upp lappar i området. Har ingen ägare hört av sig till polisen inom fem dagar så tillfaller ägarskapet dig och du kan placera om katten till ett bra hem eller behålla den. Detta innebär att du ganska snabbt tex kan kastrera och öronmärka katten.

Ta in katten
FFK och andra ideella föreningar som arbetar med hemlösa katter har oftast ont om stödhem men den tama hemlösa katten måste få komma in för att klara sig. Den är mer utsatt eftersom den troligen inte är bekväm i omgivningarna och är på annan katts revir. Om det inte finns lediga stödhem just nu så försök ta in katten hos dig. Är du allergisk så kanske du har en kompis som kan ta emot katten eller har ett ledigt rum tills ett stödhem/ permanent hem hittas. Hittar du en tillfällig lösning så räddar du kattens liv eftersom katten går ett plågsamt öde till mötes som hemlös.

Kastrera och medicinera
Om det behövs kan man lätt själv behandla katten mot mask, loppor, löss och fästingar med receptfri medicin på apoteket. Det är bra om man så snart som möjligt åker till veterinären och får katten vaccinerad, id-märkt, kastrerad och undersökt. Har man egna katter hemma är det viktigt att de egna katterna är vaccinerade mot kattsnuva och kattpest innan man tar in en ny katt. Har du inte hunnit vaccinera dem så håll de egna katterna åtskilda från den hjälpta hemlösa katten tills du fått dem vaccinerade. Vill du behålla katten så återanmäl till polisen.

Katt med ungar
Är det en honkatt du har hittat så titta om hennes bröst är uppsvällda och bröstvårtorna är kala runtomkring för då har hon troligen ungar någonstans. Kattungarna är väldigt beroende av sin mamma både för mat och skydd mot omgivningen. Försök att hitta ungarna också. Kattungar under 6 veckor behöver mjölkersättning om de inte har någon mamma. Mjölkersättning till kattungar köper man på apoteket. Kattungarna ska egentligen inte lämna sin mamma förrän tidigast vid tolv veckors ålder. Hittar man en övergiven kattunge så är den i extremt stort behov av att få komma in och få rätt näring och hjälp. Mata aldrig med vanlig mjölk. Djurungar är precis som människoungar, de behöver få ett starkt immunförsvar i tidig ålder, därför är det viktigt med rätt föda.
Ta katten så snart som möjligt till veterinär. Kastrera, id-märk, vaccinera. Ju förr dess bättre. Inte många står ut med att ha en okastrerad hankatt hemma i väntan på att ägaren ska dyka upp eller att man ska hitta ett nytt hem till katten.

Annonsera
När detta är gjort kan du annonsera katten på till exempel Blocket. Det ska vara en fin bild och bra text. Var noga med att kontrollera hemmen som anmäler sig, tex att hälsa på dem. Håll kontakt med dem och se så att det går bra för katten.

Mata ute
FFK uppmanar till att mata hemlösa katter som lever ute. Börjar du mata en katt ute så är det viktigt att du också börjar planera för kastrering och öronmärkning av katten. Är katten förvildad ska du kanske fortsätta att mata den ute även efter kastrering. Då bör du hålla den inne ett tag efter kastrering innan den sätts ut igen. Har du väl börjat mata en katt får du inte sluta förrän katten placerats om och du sett till att ingen annan katt äter på matstället. Många katter som äter på matställen kan bli innekatter och då får man se till att söka hem till katten medan man sköter den ute. Matstället ska vara snyggt, regnskyddat och oåtkomligt för igelkottar. När det börjar bli kallt kan man sätta ut ett vinterbo till katten i form av en plastomsluten frigolitlåda ställd på en lastpall och fylld med filtar eller halm. För mer ingående råd och hjälp med material, annonsering mm så kontakta FFK eller annan kattförening.

Comments are closed.