Nätning av balkong, uteplats, trädgård

MLsykattnat2

Nätning av balkong
Det finns lagkrav på att näta in balkonger om man har katt. Lagen säger ett visst antal höjdmeter för balkongen. Men det handlar inte bara om skador det handlar också om en katt som ramlar ut på okänd mark som sannolikt känner sig skrämd och kan dessutom vara skadad. Det är inte lätt att fånga denna katt igen. Vi uppmanar alla att näta sin balkong för kattens skull och de hemska skador den kan få. Det finns i många djuraffärer ett slags mjukt nät at köpa. Hur du sätter upp det beror på balkongens utseende. Nätet måste förankras rätt och utan minsta kryphål. Katter är otroligt listiga och företagsamma när de vill ta sig för något. Lämna aldrig katten utan uppsikt på den nätade balkongen någon längre stund. Allt kan hända.

Natad balkong 2

Har man en balkong med tak ovanför sig brukar man kunna fästa nätet i takets hörn. Du kan näta med stelt nät, dvs hönsnät tex om du nätar hela vägen. Om du nätar bara en bit upp från balkongen måste nätet vara sladdrigt så att katten inte vill klättra i det. Då är hjortnät bra att använda. Man kan använda smala pinnar till att fästa nätet. Man kan också borra fast reglar och fästa nätet ordentligt i. Det senare gäller hönsnät och det förra gäller hjortnät. Material hittar du på olika byggmarknader. Hjortnät och pinnar finns på Granngården.

Natad balkong 3

20140914 Balkongnat 2

Det finns lagkrav på att näta in balkonger om man har katt. Lagen säger ett visst antal höjdmeter för balkongen. Men det handlar inte bara om skador det handlar också om en katt som ramlar ut på okänd mark som sannolikt känner sig skrämd och kan dessutom vara skadad. Det är inte lätt att fånga denna katt igen. Vi uppmanar alla att näta sin balkong för kattens skull och de hemska skador den kan få. Det finns i många djuraffärer ett slags mjukt nät at köpa. Hur du sätter upp det beror på balkongens utseende. Nätet måste förankras rätt och utan minsta kryphål. Katter är otroligt listiga och företagsamma när de vill ta sig för något. Lämna aldrig katten utan uppsikt på den nätade balkongen någon längre stund. Allt kan hända.

Nätning av uteplats
Nätning av uteplats görs på samma sätt som med balkong, men det går åt mer material. Det hela beror på vad du har att fästa i. Kan du borra fast i något som redan finns eller måste du sätta upp reglar? Du kanske också måste ha en öppning från uteplatsen förutom ingången till huset och måste då göra en dörram, vilket görs lätt med reglar, spikplåt, gångjärn och hönsnät tex.

Nätning av trädgård
Trädgårdsinhägnad för din katt och dig själv!
Vill du låta katten gå ut i trädgården utan att försvinna iväg? Då är det möjligt att hägna in trädgården på olika sätt. Det behöver inte bli så dyrt och det är det väl värt för kattens välbefinnande.

I detta exempel har inhägnaden byggts med smala stolpar (4×4 cm) och jordankare passande till dem. Katten klättrar inte i de smala stolparna. Stolphöjden bör vara minst 150 cm. Mellan stolparna fästs sk fårstängsel med långsmala rutor. Även hjortstängsel går bra. Stolparna ska inte stå för nära varandra eftersom stängslet ska ”svaja” lite för att verka instabilt, cirka 2-3m emellan. Visserligen klättrar katter normalt inte i denna typ av stängsel eftersom det är för glest mellan rutorna och för smal tråd,men svajningen gör det helt oattraktivt för dem att försöka ta sig upp.

Tradgardsinhagnad 1

Man kan låta stolphöjden vara högre och lägga överliggare mellan stolparna om man vill låta växter klänga. Gunnebostängsel och hönsnätsvarianter klättrar katter med lätthet i och därför är dessa inte att rekommendera.
Inhägnaden på bilderna är ”innanför” trädgårdsgränsen på grund av några stora träd som annars katten lätta skulle kunna använda för att komma ut ur trädgården (se bild).
Har man grannar nära inpå sig kan man prata med dem och komma överens om att få lov att fästa inägnaden i deras staket/garage eller liknande. Med träd, buskar och blommor i trädgården för övrigt så syns nästan inte inhägnaden.

Tradgardsinhagnad 3

Tradgardsinhagnad 2

Man kan också ansluta inhägnaden till vindskydd med smala vertikala ribbor som katten inte kan ta sig uppför. Horisontella ribbor och plankliknande vindskydd ”springer” katten upp för och hoppar över. Vissa typer av vindskydd är ganska lätt att såga isär, stadga upp med reglar och göra lämplig ”dörr” i.
Lycka till!

Comments are closed.